Podsumowanie zasad przechowywania danych

Niniejsze podsumowanie wymienia domyślne kategorie kontekstów i cele przechowywania danych. Niektóre obszary platformy mogą zawierać bardziej szczegółowe kategorie i cele niż te wymienione.

Strona

Kategoria

Dane przeglądarki

Dane zgłaszane przez przeglądarkę (np. typ urządzenia, rozmiar okna), dane przechowywane na przeglądarce - ciasteczka. Wymagane do poprawnego działania serwisu.

Przechowywane ciasteczka (cookies):
  • MoodleSession - umożliwia logowanie, kasowane przy wylogowaniu. Dane nie są przekazywane innym podmiotom.
  • _cfduid, _cf_bm, _cflb - używane przez usługi zwiększające bezpieczeństwo serwisu, serwera i użytkowników. Kasowane po 24 godzinach. Nie zawiera danych osobowych ani danych umożliwiających identyfikację osoby. Przetwarzane przez CloudFlare. Szczegóły (nowe okno): Understanding the Cloudflare Cookies.

Powód

Działanie serwisu
Okres przechowywania
Bez okresu przechowywania
Podstawa prawna
Kontrakt (GDPR Art. 6.1(b)) Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract

Użytkownicy

Kategoria

Dane osobowe

Dane osobowe przekazane podczas rejestracji, wymagane do poprawnego działania konta w serwisie.

Dane nie są przekazywane innym podmiotom.


Powód

Świadczenie usługi
Okres przechowywania
Bez okresu przechowywania
Podstawa prawna
Zgoda (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Kategorie kursu

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kursy

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Moduły aktywności

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Bloki

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania